BAVO Kinderfonds

Het Bavo Kinderfonds is een spaarpot die VZW BAVO Kultuur (de oudervereniging van Bavo Beverst) aanlegt om (ouders van) kinderen die hulp kunnen gebruiken een financieel hart onder de riem te steken.   Samen met een vertegenwoordiger van het stadbestuur en van lagers school ‘het Talentenhuis’ partners zullen we elke Euro die uitgegeven wordt in twee bijten om zeker te zijn dat de centen juist terechtkomen.

‘Hallo Sam’ is een eerste goede-doel-actie die werd georganiseerd voor het BAVO-Kinderfonds.   Het was meteen een schot in de roos.  Maar liefst 15.000€ kon meteen op de rekening van het Kinderfonds overgmaakt worden.

Piet Vandebroek

 

 

BAVO Kinderfonds

STATUTEN

 • OPRICHTING

Het Bavo Kinderfonds wordt als een spaarpot opgesteld onder verantwoordelijkheid van VZW Bavo Kultuur.

 • OPRICHTERS

Als initiatiefnemers tot de oprichting van het fonds fungeren:

 1. Een afgevaardigde van VZW Bavo Kultuur
 2. Een afgevaardigde van het OCMW van Stad Bilzen
 3. Een afgevaardigde van Het Talentenhuis Beverst
 • LEDEN

Ook andere leden kunnen mits toestemming van het Beheerscomité van het Bavo Kinderfonds  deel uit maken van het BAVO KINDERFONDS

 • BENAMING

Het fonds zal de naam dragen ‘BAVO Kinderfonds’

 • DOEL EN BESTEMMING

Het Bavo Kinderfonds heeft tot doel concrete projecten in het ten behoeve van kinderen uit Beverst en omgeving te ondersteunen.  Deze projecten doen zich voor om kinderen te steunen die daarvoor in aanmerking komen door gezondheidsproblemen, materiële of emotionele nood of andere situaties die een financiële steun wenselijk maken.

 • NEUTRAAL en ONAFHANKELIJK BEHEER

Het BAVO Kinderfonds beschikt over een neutraal en onafhankelijk, hierna Beheerscomité genoemd

Het Beheerscomité bestaat uit de oprichters al dan niet aangevuld door andere leden die een door het beheerscomité worden aangeworven via meerderheid van stemmen.

De opdracht van dit Beheerscomité bestaat er in om in eer en geweten de juiste middelen toe te kennen aan de juiste rechthebbenden.  Een jaarverslag en budgetprognose voor het nieuwe jaar  dient ter rapportering opgesteld aan VZW Bavo Kultuur voorgelegd te worden

 • FINANCIEEL BEHEER

De aan het BAVO KInderfonds ter beschikking gestelde middelen, de huidige en toekomstige, van welke oorsprong ook, zullen beheerd worden door het beheercomité.  De leden van het Beheerscomité krijgen inzage in de uitgaven van de middelen.

 • DUUR VAN DE ACTIVITEITEN EN ONTBINDING

Het BAVO Kinderfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van 7 september 2018.

 • FUNCTIES

Zolang het een ‘VZW in oprichting’ betreft zullen de functies van het Bavo Kinderfonds bekleed worden door de bevoegden van VZW Bavo Kultuur.  Stijn Timmermans als Voorzitter, Jan Vandebroek als Penningmeestre en Sofie Neven als secretaris.