Een bos in Beverst!

Scouting Bavo Beverst houdt ervan om woorden om te zetten in daden.  2 jaar geleden lanceerden wij immers het idee om een bosje aan te leggen achter de lokalen aan de Zonhoevestraat.   De open weidevlakte die er nu is kan wel wat extra-groen, schaduw en speelruimte gebruiken.  

Er werd aangeklopt bij het stadsbestuur en en na veel vijven en zessen is het nu zover.   In februari worden er achter de Biberist net geen 100 nieuwe bomen geplant!  Zo zullen er onder andere exemplaren van de Zwarte els, de Veldesdoorn, de Wintereik, de Boskers en de Haagbeuk aangeplant worden.  Naast het waterbekken voorzien we enkele treurwilgen en  een wilgentunnel zal in de toekomst een romantische doorgang van de Biberist-site worden via het fietspad tussen raafstraat en Zonhoevestraat.

WEDSTRIJD: bos zoekt een naam

Bij een mooi bos, hoort ook een passende naam!  Daarom willen we een oproep doen aan alle Beverstenaren om eens met ons mee te denken over een leuke en originele naam van het bos dat we gaan aanleggen.  Je kan er onder andere eeuwige roem mee verdienen en het naambord dat we plannen aan het bos zal ook de naam van de bedenker uiteraard vermelden.  Alle voorstellen zijn welkom via dit formulier: https://forms.gle/F9vN3suUqXo2a9pi7