Quizreglement

Beverst Midzomernacht Quiz: Reglement

Deelnemen:
Inschrijven voor zaterdag 22 juni via bavobeverst@gmail.com of via https://www.bavo-beverst.be/quiz/
Een ploeg vormen van 4 of 5 leden
1€ per deelnemer betalen voor de start van de quiz.
Aanwezig zijn om 18u20 aan Biberist, Beverst. Start quiz om 18u30

Doel:
Via een meerkeuzevragenquiz zorgen dat jouw ploeg tot de laatste overblijft en de quiz wint.
Prijzenpot:
Het winnende team onvangt een prijs t.b.v. 250€. Bestaande uit 125€ cash en de andere helft aan
drank-en foodbons voor Beverst Midzomernacht.

Spelverloop:
Elke vraag wordt voorafgegaan door de aankondiging van het thema waarover de vraag zal
handelen. Ook wordt er telkens bij de bekendmaking van het thema de moeilijkheidsgraad van de vraag
meegegeven.
Iedere ploeg krijgt nu kort de tijd om te  overleggen en de grootste specialist wat dit thema betreft naar voren te sturen met de antwoordkaartjes. Op deze 3 antwoordkaartjes staat een A, een B en een C.
De vraag wordt nu gesteld en de timer van  20 seconden begint automatisch te lopen.
Iedere naar voren gestuurde speler houdt zijn/haar antwoordkaartje klaar. Zodra de quizmaster op het einde van de 20 seconden nadenktijd vraagt de antwoordkaartjes omhoog te steken, doet elke deelnemer dit. Belangrijk is dat alle spelers dit signaal afwachten. Van de omhooggestoken kaartjes wordt telkens een groepsfoto gemaakt. De antwoorden op deze foto zijn de enige die tellen. Achteraf van mening veranderen heeft dus geen zin.
De spelers die hun ploeg een juist antwoord bezorgden houden hun ploeg in de running. De speler die een fout antwoord gaf, zorgt ervoor dat zijn/haar ploeg uitgeschakeld is voor de quiz.
De ploeg die het langst in de running blijft, wint.

Wat in het geval dat…
… er signalen (kuchen, geheime tekens, andere…) worden gegeven door de ploegmakkers aan de naar voren gestuurde speler? Dan wordt het antwoord van de betreffende ploeg als fout beoordeeld en is deze ploeg meteen uitgeschakeld. De jury maakt hier, voor een eerlijk verloop van zaken, een erezaak van om dit nauwlettend in de gaten te houden.
… de laatste overblijvende ploegen allen fout antwoorden? Dan vervalt de vraag en blijven alle ploegen in de running.
… een ploeg regelmatig dezelfde ‘specialist’ naar voren stuurt? Dat mag. Er geen beperking op het
aantal keren dat dezelfde persoon van hetzelfde team naar voren wordt gestuurd.
… een speler van een uitgeschakelde ploeg die een nog overblijvende ploeg gaat versterken? Simpel maar logisch. Dit is niet toegestaan.
… indien er na 20 vragen nog geen winNaar is, brengt een schiftingsvraag uitsluitsel.

Alvast bedankt voor jullie deelname en… dat de beste mag winnen!