Update activiteiten 03/2021

Een nieuwe maand, nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk. De afgelopen activiteiten verliepen zeker en vast geslaagd! De planning van onze activiteiten zullen we maand per maand blijven bekijken, aangezien veranderingen in de maatregelen zich regelmatig voordoen.

Afgelopen maand hadden alle activiteiten een tijdsduur van 2 uur, zo hadden we een duidelijk overzicht van de bubbels per tak en moesten we de koude een uurtje minderlang doorstaan. De zon is de laatste week meer en meer komen piepen en we merkten dat er wel ruimte is voor verandering.

Vanaf maart zullen de activiteiten terug 3 uur duren en zullen er telkens twee takken gezamenlijk aanwezig zijn op het terrein. Deze takken blijven in bubbels en behouden de nodige afstand. Het startuur en einduur zal per tak een kwartiertje verschillen, zodat er geen overgrote samenkomst van ouders zal plaatsvinden.

Activiteitenverdeling maart

Aanpak

  • De jongste takken, kapoenen en welpen, zullen zich per tak verdelen over bubbels van 25 leden, exclusief leiding. Mondmasker verplicht voor leiding en ouders.
  • De oudste takken, jonggivers en givers, zullen zich verder houden aan bubbels van 10 leden, exclusief leiding. Mondmasker verplicht voor +12-jarige leden, ouders en leiding.
  • Éen hobby per kind, is een aanbeveling, geen verplichting.
  • Activiteiten blijven doorgaan op zondag, er zullen telkens twee takken gelijk aanwezig zijn. Er kunnen van éen tak verschillende bubbels gelijk aanwezig zijn.
  • De activiteiten zullen terug 3 uur duren, per tak een kwartier verschil.
  • De leiding is vooraf graag op de hoogte welke leden aanwezig zullen zijn, hierover zal verder gecommuniceerd worden via de whatsappgroepen.
  • We rekenen er op dat ouders zelf beslissen een ziek kind niet naar de activiteiten te sturen.

Maatregelen

We sommen ook nog even enkele maatregelen voor jullie op. Voor meer betrouwbare info kan je terecht op: https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-5-3-wat-werd-er-beslist-voor-het-jeugdwerk

  • -12 jaar: groepen tot en met 25 leden, leiding niet inbegrepen, mogen buiten activiteiten organiseren.
  • -12 jaar: groepen tot en met 10 leden, leiding niet inbegrepen, mogen binnen activiteiten organiseren.
  • +12 jaar: groepen tot en met 10 leden, leiding niet inbegrepen, activiteiten mogen enkel buiten doorgaan door

Hopelijk kunnen jullie zich vinden in onze aanpak. We begrijpen natuurlijk dat dit niet voor elk gezin even evident zal zijn, maar we doen ons best er een aangename werking voor iedereen van te maken.

Groetjes!
De Bavo-leiding