Update activiteiten – 29/01/21

Lieve leden en ouders,

De examens van alle leiding zijn vandaag eindelijk afgerond, JOEPIE!

Afgelopen dinsdag werden er onverwachts nieuwe maatregelen over het jeugdwerk aangekondigd. Deze nieuwe inzichten en richtlijnen zorgen ervoor dat wij onze huidige werking zullen herbekijken.

De nieuwe maatregelen zullen pas 1 februari worden ingevoerd, dus zal er dit weekend nog op online activiteiten worden ingezet. De leiding gaat de nodige tijd gebruiken om de nieuwe maatregelen te bekijken en te zoeken hoe dit praktisch haalbaar is binnen onze scouts.

Gedurende deze hele periode blijven wij rekening houden met de veiligheid van alle leiding en leden. De eindbeslissing over de definitieve heropstart van activiteiten voor elke tak ligt bij de takleiding zelf. Dit betekent dat binnen elke tak de bevoegde leiding zal afstemmen of leiding geven haalbaar is, hoe ze dit verder zullen aanpakken en hoe de activiteiten dan binnen de huidige maatregelen kunnen passen.

Hoe dan ook zal er altijd een activiteit voorzien blijven, dit kan zich online of offline voordoen. Hierover zal op tijd en duidelijk gecommuniceerd worden via de whatsappgroepen.

Voorlopig staat er nog geen fysieke heropstart vast. We bekijken de mogelijkheden en houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Hieronder vatten we de nieuwe richtlijnen nog even kort voor jullie samen.

  • -12 jaar: groepen tot en met 10 leden, leiding niet inbegrepen, mogen zowel binnen als buiten activiteiten organiseren.
  • +12 jaar: groepen tot en met 10 leden, leiding niet inbegrepen, activiteiten gaan verplicht buiten door
  • -12 jaar en +12 jaar: Het wordt ten sterkste aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen. 

Hier kan je meer info over de nieuwe maatregelen terugvinden: https://ambrassade.be/nl/nieuws/voorlopig-akkoord-over-jeugdwerkactiviteiten

In deze bizarre periode blijven we extra ons best doen voor een aangename werking te organiseren waarbij ieders veiligheid gewaarborgd zal blijven. Hopelijk kunnen we verder rekenen op jullie begrip!

Vele groetjes,

Bavo-leiding!