Lidgeld

Ons lidgeld bedraagt €45 per jaar. Aan de hand van deze prijs zal je kind verzekerd zijn tijdens alle activiteiten. Daarnaast voorzien wij voor alle leden ook altijd een vieruurtje en water, dat ook in de prijs zit inbegrepen.

Wanneer wij op kamp of weekend gaan, zal er een extra bijdrage worden gevraagd. Dit bedrag vermelden we met de inschrijving van deze evenementen. Dit bedrag kan elk jaar veranderen.

Het bedrag van de inschrijving, namelijk €45, mag je overschrijven naar BE73 7350 0189 8760.
Hierbij plaats je een vermelding, namelijk ‘inschrijving + naam van het kind’.

Scouting op maat (verminderd lidgeld)

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder ademruimte hebt.

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Indien je graag een aanvraag doet bij een leiding over het verminderd lidgeld, mag je contact opnemen met de groepsleiding. Hun contactgegevens kan je hieronder terugvinden. Zij zullen je discreet verder helpen en meer informatie geven over wat ‘scouting op maat’ inhoudt. Samen zorgen we ervoor dat jouw kind ook kan genieten van scouting.

Algemeen

E-mail: bavobeverst@gmail.com

Groepsleiding

Marie Vandebroek
Gsm: 0470/530766
E-mail: marie.vdbroek@gmail.com

Matthias Panis
Gsm: 0484/493377
E-mail: panismatthias@gmail.com