Nieuw lid

Als je een nieuw lid bent bij onze scouts en je wilt je graag inschrijven, dan zit je hier op de juiste plaats.

Via onderstaande knop ‘online inschrijving’ of onderaan op deze pagina kan je jouw kind inschrijven voor onze scouts. Wanneer je op knop drukt wordt je doorverwezen naar de online inschrijving. Het is belangrijk dat je de informatie zo volledig mogelijk doorgeeft.

Nadat je volledig bent ingeschreven via bovenstaande knop. Kan je de inschrijving afronden door de betaling in orde te brengen.

Ons lidgeld bedraagt €45 per jaar. Aan de hand van deze prijs zal je kind verzekerd zijn tijdens alle activiteiten. Daarnaast voorzien wij voor alle leden ook altijd een vieruurtje en water, dat ook in de prijs zit inbegrepen.

Het bedrag van €45 mag je overschrijven naar BE73 7350 0189 8760.
Hierbij plaats je een vermelding, namelijk ‘inschrijving + naam van het kind’.

Indien je bij de inschrijving voor de optie ‘verminderd lidgeld’ hebt gekozen, wacht je met betalen tot de leiding contact heeft opgenomen.

Als je problemen zou ondervinden bij het inschrijvingsformulier, mag je contact opnemen met éen van de leiding via bavobeverst@gmail.com.